Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Založení hasičského sboru v Rohoznici se datuje k 27.6.1905  a byl prvním spolkem založený v obci.Hasiči neměli na starosti jen požáry,ale byli nápomocni při přírodních katastrofách.Ve stejný den Obecní výbor zároveň odsouhlasil nákup stříkačky od firmy R.A.Smekal ze  Smíchova. Zastupitelé obce 23.7.1905 odsouhlasili stavbu a velikost budoucí hasičské kolny na obecním pozemku č.12 před zahrádkou ke kovárně. Za necelý rok 13.5.1906 byla přivezena Janem Herčíkem a Zbyňkem Jeřábkem první obecní stříkačka. O dvou mužích jejichž jména jsou uvedena v místní kronice se můžeme domnívat,že se jednalo  o dva první hasiče z obecního sboru,ovšem dochovaných informací o místních hasičích je velmi málo .Hasičský sbor se podílel na společenských akcích,pořádal plesy,účastnil se veřejných shromáždění,pohřbů.Překvapující je ochotnický spolek vedený hasiči  v Rohoznici. Z historických zdrojů se dozvídáme,že Rohoznický hasičský sbor v 30.letech 20.století,přesně v roce 1937 (Hasičský sborník) byl součástí ČESKÉ ZEMSKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY ,17.župa Pardubická-Těšíkova - Rohoznice(Dobřenice) 12 mužů. Na dochované fotografii můžeme po pravé straně vidět pět místních hasičů na shromáždění, přibližně rok 1918.

                    hasici-pred-100-lety.png                                          (Fotografii zapůjčila paní Alena Smolíková, děkujeme)

 

sbornik-czhj-1937.jpg

stranka-sborniku.jpg

(Za fotografie děkujeme paní Haně Košťálové)

 

 

                       Patron hasičů Svatý Florián

                        florian.jpg

Svatý Florián je považován za patrona profesí,které souvisejí s ohněm - hasičů,hutníků,kominíků,pekařů.V ikonografii je znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení nebo přímo hasící požár.Jeho kult byl rozšířen i v českých zemích a na jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Více...

 

 

                               modlitba-hasice.jpg

 

                                desatero-dobrovolneho-hasice.jpg